เครื่องคำนวณดัชนีมวลกาย (BMI)วิธีการใช้งาน
1. เลือกเพศ และกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด
2. กรอกข้อมูลส่วนสูง
3. กรอกข้อมูลน้ำหนัก