ยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างตั้งครรภ์


สำหรับสตรีตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ปัสสาวะบ่อย หรือบางครั้งกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ เคลื่อนไหวไม่สะดวก ปัญหาเหล่านี้จะลดลง เมื่อสตรีตั้งครรภ์มีความพร้อม ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย

    การบริหารร่างกายสำหรับคุณแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคลอดนี้จะเน้นไปที่การบริหารอุ้งเชิงกราน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อและเป็นการผ่อนลมหายใจขณะคลอดเป็นหลัก ซึ่งการเริ่มออกกำลังกายบริการอุ้งเชิงกราน ทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป ขึ้นไปจนกระทั่งคลอด