ออกแบบเมนูอาหารประจำวัน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เลือกปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการบริโภคใน 1 วัน

ปริมาณแคลอรี่ที่ต้องการวางแผนประจำวัน :

เลือกเมนูอาหารที่ต้องการ เพื่อออกแบบรายการอาหารในมื้อต่างๆ

มื้อเช้าที่ทานมาแล้ว
มื้อกลางวันที่ทานมาแล้ว
มื้อเย็นที่ทานมาแล้ว