ทำเนียบสร้างเสริมสุขภาพสตรีและสตรีมีครรภ์

ยืดเส้น ยืดสาย ระหว่างตั้งครรภ์

สำหรับสตรีตั้งครรภ์ร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น เช่น ปัสสาวะบ่อย หรือบางครั้งกลั้นปัสสาวะ ไม่อยู่ เคลื่อนไหวไม่สะดวก ปัญหาเหล่านี้จะลดลง เมื่อสตรีตั้งครรภ์มีความพร้อม ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การบริหารร่างกายสำหรับคุณแม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนคลอดนี้จะเน้นไปที่การบริหารอุ้งเชิงกราน เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็นและข้อต่อและเป็นการผ่อนลมหายใจขณะคลอดเป็นหลัก ซึ่งการเริ่มออกกำลังกายบริการอุ้งเชิงกราน ทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ตั้งแต่ 20 สัปดาห์ ขึ้นไป ขึ้นไปจนกระทั่งคลอด
[+] อ่านเพิ่มเติม

การนับและการบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์โดยวิธีนับถึงสิบ

การนับและการบันทึกการดิ้นของทารกในครรภ์โดยวิธีนับถึงสิบ
[+] อ่านเพิ่มเติม

แม่จ๋า หนูไม่อยากติดเชื้อ..........เอดส์

การตั้งครรภ์และมีสุขภาพที่ดี ทั้งมารดาและทารก เป็นสิ่งที่ปรารถนาอย่างยิ่งของทุกครอบครัว ดังนั้น เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ สตรีนั้นจึงมาฝากครรภ์เพื่อจะได้รับการดูแลที่ดี และได้ตามที่ปรารถนาไว้ แต่หากสตรีตั้งครรภ์นั้นทราบว่าตนติดเชื้อเอดส์ ความฝัน ความหวังอาจพังลง เราในฐานะบุคลากรทางการแพทย์มีหน้าที่ดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ประคับประคองการตั้งครรภ์นั้นให้ถึงปลายทางเพื่อให้ผู้ตั้งครรภ์ที่มาฝาก ครรภ์และติดเชื้อเอดส์ ได้รับการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ถูกต้องและทันเวลา เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูกโดยยึดหลัก “ ลูกเกิดรอด ปลอดเชื้อ แม่ปลอดภัย ”
[+] อ่านเพิ่มเติม

เพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้การดูแลตนเองหลังคลอด

การดูแลผู้คลอดในห้องคลอด พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญ ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะคลอด ตลอดจนการดูแลหลังคลอดอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนส่งกลับตึกรักษาหลังคลอด ตลอดเวลาผู้คลอดจะได้รับข้อมูล ความรู้ ข้อแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติตน แต่จากกระบวนการคลอดทำให้ผู้คลอดเกิดความอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าและต้องการการพักผ่อน การให้ข้อมูลหลังคลอดอาจถูกลืม หรือไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร
[+] อ่านเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด

เนื่องการคลอดบุตรเป็นกระบวนการตามธรรมชาติ แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงตามระยะพัฒนาการที่สำคัญช่วงหนึ่งของสตรี เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าถึงผลลัพธ์ที่เกิดกับตนเองและ บุตร อีกทั้งกระบวนการคลอดก่อให้เกิดความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะในสตรีครรภ์แรก จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการคลอด เพราะเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน จะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย ถูกแยกจากครอบครัว เสียงร้องจากความเจ็บปวดของผู้อื่น กลิ่นเฉพาะของโรงพยาบาล กิจกรรมทางการแพทย์และพยาบาล การเจาะถุงน้ำคร่ำ และการประเมินความก้าวหน้าของการคลอด ต้องมีการตรวจทางช่องคลอดบ่อยๆ ซึ่งบ่อยครั้งที่สตรีตั้งครรภ์ไม่ได้รับการสอน เพื่อให้มีการเตรียมตัวรับความไม่สุขสบายที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้การต้องถูกจำกัดการเคลื่อนไหวอยู่บนเตียง มีสภาพเหมือนผู้ป่วยหนัก ทำให้รู้สึกกังวลและกลัว เพราะคิดว่าตนเองอยู่ในภาวะอันตรายได้ ทางห้องคลอดจึงจัดให้มีการเยี่ยมชมห้องคลอดของสตรีตั้งครรภ์และสามี เพื่อลดความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ จากการไม่รู้วิธีปฏิบัติตนขณะรอคลอด และขณะคลอด ตลอดจนอาการสำคัญที่ต้องมาโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนคลอด
[+] อ่านเพิ่มเติม

1 [ 2 ] >>