ทำเนียบโครงการลดนํ้าหนัก

ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ปัญหาโรคอ้วนในผู้ป่วยจิตเวช สาเหตุหนึ่งมาจากอาการข้างเคียงของยาต้านโรคจิตกลุ่มใหม่ (Atypical antipsychotisc drugs) ที่มีผลให้ความอยากอาหารเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารปริมาณมาก และประกอบกับมีอาการทางจิตทำให้ควบคุมตนเองได้น้อย ให้การดูแลในการจำกัดปริมาณอาหารได้ยาก ทำให้มีปัญหาโรคทางกายตามมา เช่น โรคเบาหวาน ความดัน เป็นต้น ในด้านจิตใจผู้ป่วยจะขาดความมั่นใจ แยกตัวออกจากสังคม มีผลเสียต่อทักษะการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยในระยะยาว
[+] อ่านเพิ่มเติม

1